Prosjekter

Flissilo Bjørnstad Bruk

Betong og snekkerarbeider.

Ny brygge og kranfundament på Hvaler

Betongarbeider på Herføl.

Nytt hus på Brekkerød

Beskrivelse.

Ny enebolig

Bolig i sentrum av Halden.

Støttemur og trebrygge for Halden Kommune

Ny trebrygge på Høvleriet.

Oppussing på Hov i Halden

Tilbakeføring til opprinnelig stil. Tilbygget ser ut til alltid å ha vært der, da er det vellykket.